Svetovalna služba

Svetovalno delo je namenjeno vsem otrokom in je usmerjeno predvsem v preventivo in razvojno svetovanje.

Svetovalno delo v polovični delovni obvezi opravlja univerzitetna diplomirana psihologinja Nataša Gregur. Na  voljo vam je ob ponedeljkih, torkih, sredah in četrtkih od 8.00 do 13.00  ure  oz. ob drugih dnevih po predhodnem dogovoru s starši. Najdete jo v pisarni svetovalne službe (ob igralnicah 9 in 10). Kontaktirate jo lahko na e-naslov: natasa.korotaj@guest.arnes.si ali na telefon 02/ 741-06-02.

V katerih primerih se lahko starši obrnete na svetovalno službo?

  • Če Vas skrbi, kako se bo Vaš otrok vključil v vrtec ali kako mu omiliti prehod v šolo.
  • Če Vas zanima kar koli o vzgoji otroka in njegovem razvoju, ali pa se o tem želite le pogovoriti.
  • Če potrebujete le pogovor ali posvet ob kritičnih dogodkih v družini (rojstvo, razveza, selitev, druge družinske stiske).
  • Če potrebujete pomoč ali pogovor o razvojnih, osebnostnih (čustvenih ali vedenjskih) težavah in stiskah otroka (odvajanje, hranjenje, spanje, bioritem, nemirnost, agresivnost, neupoštevanje meja,…).
  • Če potrebujete le razumevanje in odkrit pogovor ali pomoč pri zagotavljanju ustrezne skrbi za otroka z motnjami v razvoju (posebnimi potrebami).

Načela svetovalnega odnosa

  • Dobrobit otroka
  • Prostovoljnost
  • Zaupanje in zaupnost (poklicna tajnost)
  • Sodelovanje in skupen dogovor

Translate