Programi vrtca

V vrtcih Ormož ponujamo celodnevne programe (6-9 ur) in poldnevne programe (4-6 ur) za otroke od enega do šestih let starosti in krajše programe od 240 do 720 ur. Poldnevni in krajši programi se izvajajo ob zadostnem vpisu otrok za oddelek, kar pomeni od 12 do 22 otrok.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

 • Pevski zbor
 • Plesne urice
 • Pohodništvo
 • Mali športniki
 • Mali folklorist
 • Lutkovni abonma
 • Plavalno opismenjevanje
 • Mali raziskovalec

OTROCI S POSEBNIMI  POTREBAMI

V VIZ Vrtec Ormož so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami. Po Odločbah o usmeritvi se vključujejo v program predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci OŠ Stanka Vraza Ormož: defektologinja, Nataša Kozel, defektologinja Mojca Visenjak in logopedinja, Mateja Tomažič.

Glavne naloge izvajalcev dodatne strokovne pomoči so:

 • sistematična individualna pomoč s ciljem razvijati otrokove psihofizične sposobnosti,
 • ozavešča okolico in s tem ustvarja strpnejši odnos do otroka,
 • sodeluje pri zagotavljanju ustreznih pogojev v vrtcu (prostor, igrače, oprema,…),
 • sodeluje z drugimi strokovnimi delavci, ki nudijo otroku strokovno pomoč,
 • povezuje se z vzg. in pom. vzg. in pomaga prepoznati otrokove značilnosti, svetuje jim pri postopkih dela in pripomočkih,
 • svetuje staršem o delu in igri z otrokom doma,…
Translate