Vpis in izpis

VPIS 5-letnih OTROK V KRAJŠI PROGRAM

KRAJŠI PROGRAM je 240-urni program predšolske vzgoje, ki ga izvajamo po Kurikulumu za vrtce.

Izvajal se bo v Vrtcu Ormož, če bo vpisanih minimalno 8 otrok, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v krajši program. V šolskem letu 2019/2020 ga bomo izvajali od decembra 2019 do maja 2020, 3 krat tedensko po 4 ure dnevno (od 13.00 do 17.00).

Število mest je omejeno (sprejmemo največ 12 otrok), v primeru omejitve vpisa bomo smiselno uporabili določila Zakona o vrtcih in Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.

Program je za starše brezplačen.

POGOJI ZA VPIS: Otrok bo do 31. 12. 2019 dopolnil najmanj 5 let IN ni vključen v noben program predšolske vzgoje – v istem ali drugem vrtcu. PREPIS OTROKA IZ REDNEGA PROGRAMA V KRAJŠI PROGRAM NI MOŽEN.

OTROKA LAHKO VPIŠETE OSEBNO NA UPRAVI VRTCA, PRI SVETOVALNI DELAVKI (Dobravska ul. 13 a, Ormož) ALI IZPOLNJENO VPISNICO POŠLJETE po pošti (na naslov Dobravska ul. 13 a, Ormož) ali na e-naslov: viz-vrtec.ormoz@guest.arnes.si

VPISNICO DOBITE V VRTCU ALI tukaj: vpisnica_krajši program

VPISNICE ODDAJTE NAJKASNEJE do 18. 10. 2019 

Za več informacij kličite:  02/ 741 14 16 ali 02/741 06 02

VPISI NOVINCEV za š.l. 2019/2020 V CELODNEVNE PROGRAME so zaključeni

Otroka vpišemo in sprejmemo v primeru prostega mesta.


Vpis v vrtec

običajno poteka v mesecu aprilu za naslednje šolsko leto. Med  šolskim letom lahko otroka vpišete kdaj koli in ga tudi v primeru prostega mesta sprejmemo. Izpolnjeno vpisno polo oddate na upravi vrtca ali pri svetovalni delavki. Obrazec lahko dobite tukaj:  vpisna_pola_2019 (doc) ali vpisna_pola_2019 (pdf)


Izpis iz vrtca

Izpis otroka je ob vstopu otroka v osnovno šolo ali na željo staršev (trajen izpis). Starši ste dolžni vrtec o izpisu otroka obvestiti 15 dni pred dejanskim nastopom izpisa. To napoveste na obrazcu: trajni_izpis

V primeru izpisa otroka ste starši v zakonsko predpisanem roku (o vseh spremembah) dolžni obvestiti pristojni Center za socialno delo.


Odsotnost otrok

Za čas, ko je otrok opravičeno odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil:

Odsotnost, ki jo starši sporočijo vrtcu oz. vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice:

  • 1. dan otrokove odsotnosti (dnevni strošek živil se odbije od drugega dne dalje),
  • 5 dni pred odsotnostjo otroka (dnevni strošek živil se odbije že prvi dan otrokove odsotnosti).

V KOLIKOR STARŠ VRTCU NE JAVI OTROKOVE ODSOTNOSTI, SE MU DNEVNI STROŠEK ŽIVIL NE ODBIJE!


OPROSTITEV PLAČILA ZARADI BOLEZNI

V primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahtevajo daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (več kot 10 delovnih dni), lahko starši uveljavljajo  OPROSTITEV PLAČILA s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. V takem primeru je starš za čas odsotnosti otroka oproščen plačila vrtca.

“Na podlagi 3. člena SKLEPA OBČINE ORMOŽ o obračunavanju plačila vrtca (št. 602-19/2009 10 8, z dne 30.3.2009), starši lahko uveljavljajo OPROSTITEV PLAČILA zaradi bolezni otroka na podlagi oddane vloge s priloženim zdravniškim potrdilom, VEDNO SAMO DO KONCA TEKOČEGA MESECA oz. največ 7 dni po zaključku zdravljenja. Za več kot 2 meseca nazaj zdravniških potrdil ne moremo upoštevati.”

Pisno vlogo za oprostitev plačila lahko dobite tukaj: vloga_za_oprostitev_placila_zaradi_bolezni


Odjava za čas dopustov in počitnic

Starše, ki želijo otroka v času poletnih počitnic začasno izpisati iz vrtca za mesec dni, hkrati pa rezervirati mesto v izbranem oddelku, se za enomesečno odsotnost otroka prizna popust v višini 50% njim določenega plačila po odločbi za program, v katerega je bil vključen otrok pred začasnim izpisom.  To pravico lahko uveljavljajo samo starši, katerih otroci imajo prebivališče v občini Ormož.

Starši vlogo oddate v vrtcu vsaj 10 dni pred načrtovano odjavo, obrazec pa lahko snamete tukaj: Pola za odjavo

Translate