Starši

Spoštovani starši

Družina je primarna celica otrokovega razvoja. Vrtec sodi v sekundarno celico, vendar pa se moramo zavedati nujnosti tesnega sodelovanja in povezovanja družine in vrtca, saj glede na čas, ki ga otroci preživijo v družini in v vrtcu, prevzemamo oboji veliko odgovornost za optimalni razvoj predšolskih otrok. Če bomo združili moči, znanje in zaupanje, bomo prav gotovo pripomogli k odgovornemu odraščanju naših otrok. Na izobraževanja in srečanja bodo vabljene tudi druge strokovne delavke vrtca, z namenom da poglobimo medsebojno sodelovanje, razvijemo še boljše medsebojno zaupanje, spoštovanje in odgovorno ravnanje v vzgoji naših otrok.

VABILO K VPISU V KRAJŠI PROGRAM 2018

Translate