Category Archives: Prispevki enote Ormož

MESEC SEPTEMBER

SKUPINA PRIJATELJI

Prvi dan v skupini Prijatelji je bil umirjen in otroci so radovedno raziskovali novo igralnico. Pozorno so poslušali zgodbico Zajček se je izgubil in spoznavali kako zelo pomembno je, da vemo svoj priimek, ime in naslov svojega doma.

O počutju v novi igralnici in z novimi vzgojiteljicami so otroci pripovedovali v oddaji Male nogice.

Tekom meseca septembra so otroci praznovali tri rojstne dneve. Načrtovali so dejavnosti in se zabavali ob animacijah vzgojiteljice v vlogi Pike Nogavičke.

V tednu mobilnosti smo izvedli daljši sprehod in se skrivali v gozdu na Hardeku.

Izvajali smo dejavnosti v okviru trajnostne mobilnosti in izvedli igro Beli zajčki. Otroci so spoznavali sredstva in namen projekta trajnostne mobilnosti. Barvali in risali  so sredstva trajnostne mobilnosti ter domišljijsko potovanje. Plesali so ob glasbi Z vlakom okoli sveta. Usvajali izštevanko in deklamacijo Vlak. Obiskali so železniško postajo, se dogovorili za potovanje z vlakom in ogled železniškega muzeja v Osluševcih. Imeli so možnost, da so si ogledali notranjost vlaka. Opazovali so dogajanja na  avtobusni postaji, preštevali avtobuse in potnike. Otroci so razvijali spretnostno vožnjo s skiroji.

Zapis pripravila Stanka Špindler, fotografije Sabina Smodiš

TRAJNOSTNA MOBILNOST

V mesecu septembru smo izvedli veliko pohodov po bližnji in širši okolici in izvedli IGRO BELI ZAJČEK, ko smo spodbujali tudi starše k bolj pogostejši uporabi hoje, koles, javnih prevozov, da bi spodbujali k bolj zdravemu življenju in ohranjanju narave.

TEDEN OTROKA

SKUPINA PEDENJPED

 • ponedeljek: pogovor o pravicah otrok ob pesmi Toneta Pavčka in obisk ga. Pavle na temo čiščenje zob
 • torek: katere pravice poznamo in kaj pravica je- izdelava plakata
 • sreda: rajalne igre v telovadnici
 • četrtek: izdelava didaktične igrače za razvoj predopismenjvalanih spretnosti
 • petek: orientacijski pohod po poteh grozda; ogled klopotca, vinograda in obisk vinske klet

Zapisali in fotografirali Petra Trstenjak in Alenka Ivanuša

 OKTOBER

MESEC POŽARNE VARNOSTI

Pri vaji evakuacije je sodelovalo: 8 skupin iz vrtca z vodstvom, del kuhinje in učenci OŠ Stanka Vraza z učitelji.

Vaja evakuacije je bila izvedena po smernicah, ki jih je pripravila odgovorna oseba za evakuacijo Renata Pajan v sodelovanju z odgovorno osebo OŠ Stanka Vraza ter PGD Ormož.

Začetek potresa se je pričel v zadnjem delu vrtca.

Alarmiranje oseb v našem objektu smo izvedli s/z  ustno in z ragljo ter zvoncem.

Nekatere skupine so si ogledale tudi predstavitev organov civilne zaščite na trgu v Ormožu.

Zapisali in fotografirala Petra Trstenjak in Renata Pajan

SKUPINA PRIJATELJI

 • Obiskali smo zobozdravnico in bili pohvaljeni za čistočo zob.
 • S skupino Radovedne bučke smo izvedli orientacijski pohod po mestu Ormož in naše prijatelje našli v parku. Med potjo smo se orientirali po belih puščicah in reševali zanimive naloge iz področja narave in družbe. V parku smo najprej našli »zaklad«, nato prijatelje s katerimi smo si razdelili »zaklad« in se skupaj veseli  vrnili v vrtec.
 • Skupaj s starši in s skupino Radovedne bučke smo se peljali z vlakom v Osluševce in si tam ogledali zbirko železniške dediščine.
 • Izvedli smo ustvarjalno delavnico v kateri smo se igrali z vrtečimi gumbi, poslikali ježe s plastičnimi vilicami in prepletali volno v odtenkih jesenskih barv na obliko drevesnih listov.
 • Igrali smo se rajalno igro Bela lilija in gibalno igro s petjem (bansi) z naslovom Pingvini.
 • Skupaj z otroki drugih skupin v vrtcu smo se udeležili teka podnebne solidarnosti.
 • Na svetovni dan hoje smo izvedli pohod pod Hajndl. Otroci so uživali na gozdni jasi in našo sadno malico poimenovali »piknik ».
 • V parku smo se igrali skrivalnice in opazovali njegove jesenske lepote.
 • Otroci so se vživljali v vsebino zgodbe Zrcalce in se igrali plesno dramatizacijo.
 • Skupaj z otroki drugih skupin v vrtcu smo izvedli evakuacijo na temo potres in se udeležili dneva odprtih vrat gasilcev, policije in reševalcev, ki je bil na ormoškem trgu.

Zapis pripravila Stanka Špindler, fotografije Sabina Smodiš

SKUPINA PEDENJPED

V mesecu oktobru smo ob vseh načrtovanih dejavnostih enote izvedli v skupini Pedenjped

še dejavnosti iz gozdne pedagogike in projekta Bralna značka.

V gozdu so otroci preko vseh čutil spoznavali gozd in se v njem gibali. Spoznali so skupino in vrste dreves,

izvedli smo delavnice z delovnimi listi tudi v parku.

Za začetek bralne značke smo spoznali pisateljico, pesnico Svetlano Makarovič in njeno znano pravljico Sapramiška.

Na hodniku smo za vse otroke in starše pripravili razstavo in sodelovali na natečaju Mladinske knjige.

Dan hrane in dan hoje smo obeležili z orientacijskim pohodom po poti mimo ormoških goric in klopotca do vinske kleti,

kjer nam je eden izmed zaposlenih staršev prikazal postopek predelave grozdja.

Zapisali in fotografirali Petra Trstenjak in Alenka Ivanuša

NOVEMBER