Projekti

SKUPINA KAPLJICE V PROJEKTU GEM

With Gestures and Music in to the world of Phonics (GEM) je projekt Erasmus+ KA2, gre za inovacijski projekt, ki je sofinanciran s strani EU.

V projektu sodeluje organizacija Language in Your Hands iz Velike Britanije kot vodilni partner in šola Schola Empirica iz Češke Republike ter Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer kot partnerski organizaciji. Skupina Kapljice iz VIZ Vrtca Ormož je v omenjenem projektu pridruženi partner.

Namen projekta je uporaba metode, ki vključuje britanski znakovni jezik in glasbo kot pomoč pri spoznavanju in učenju angleškega jezika v zgodnjem otroškem obdobju.

zapisala: Mihaela Meško

»MREŽA VRTCEV V MENTORSKEM SREDIŠČU«

NOSILEC: VIZ Vrtec Ormož

ZUNANJI SODELUJOČI: Zavod RS za šolstvo

TIP PROJEKTA: nacionalni

UDELEŽENCI: Strokovni delavci vrtcev Ormož, Velika Nedelja, Podgorci, Ivanjkovci, Miklavž pri Ormožu, Kog, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Cirkulane- Zavrč in Dornava.

CILJI:

  • Strokovno izpopolnjevanje in ozaveščanje strokovnih znanj v povezavi s prakso.
  • Izmenjevanje izkušenj in primerov dobre prakse na vseh področjih Kurikuluma in izvedbenega Kurikuluma.
  • Spremljanje otrokovega napredka in inkluzije v najširšem smislu, v povezavi z načeli Kurikula.
  • Vplivati na večjo koherentnost v skupnih prizadevanjih za iskanje najboljših strokovnih rešitev za delo s predšolskimi otroki.

V okviru rednih dejavnosti na nivoju celotnega zavoda in v posameznih oddelkih se bodo izvajale vsebine projektov EKO vrtca in Zdravje v vrtcu.

Translate