Projekti

1.PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017

Poročilo razpisa Prva zaposlitev 2017

2.  PRVA ZAPOSLITEV 2017-2018

PROJEKTI_MŠŠPROJEKTI_ESS

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vrtec Ormož je bil v letu 2017 in 2018 na javnem razpisu izbran za izvajanje projekta »PRVA ZAPOSLITEV 2017 – 2018«

Cilj javnega razpisa je bil zaposlitev 240 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Kandidat bo z zaposlitvijo dobil možnost ustreznega usposabljanja za pridobitev polne poklicne kvalifikacije.

Kandidatka, izbrana na razpisu opravlja delo v enoti Velika Nedelja, kjer bo v skladu z razpisom zaposlena do konca januarja 2018.

Poročilo Prva zaposlitev 2017-2018

3.  ZAPOSLOVANJE ASISTENTOV ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI V VI ZAVODIH 2017-2018

PROJEKTI_MŠŠPROJEKTI_ESS

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

VIZ Vrtec Ormož je bil v letu 2017 na javnem razpisu izbran za sofinanciranje zaposlitve 2 asistentk za otroke s posebnimi potrebami.

Cilj javnega razpisa je bil spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost skupine mladih, starih do vključno 29 let. Projektna zaposlitev traja od 1.9.2017 do 31. 5. 2018. Delo asistentov pa obsega vključevanje v vzgojno delo v skupini (vendar ne kot strokovni delavec), temveč nekdo, ki bo prisoten v skupini, in bo po navodilih strokovnega delavca pomagal otroku s posebnimi potrebami pri vključevanju in sledenju vzgojnega procesa, nudil pomoč pri skrbi zase, se z otrokom umaknil iz skupine ali mu omogočil počitek, če bo to otrok potreboval. Njegova vloga je povezovalna, tako da se z njegovo prisotnostjo ne ustvarja ali spodbuja segregacija otrok s posebnimi potrebami.

Obe kandidatki izpolnjujeta vse pogoje za zaposlitev na projektnem delovnem mestu, določenih z javnim razpisom. Delo asistentk obe opravljata v enoti Ormož.

 

4. »MREŽA VRTCEV V MENTORSKEM SREDIŠČU«

NOSILEC: VIZ Vrtec Ormož

ZUNANJI SODELUJOČI: Zavod RS za šolstvo

TIP PROJEKTA: nacionalni

UDELEŽENCI: Strokovni delavci vrtcev Ormož, Velika Nedelja, Podgorci, Ivanjkovci, Miklavž pri Ormožu, Kog, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Cirkulane- Zavrč in Dornava.

CILJI:

  • Strokovno izpopolnjevanje in ozaveščanje strokovnih znanj v povezavi s prakso.
  • Izmenjevanje izkušenj in primerov dobre prakse na vseh področjih Kurikuluma in izvedbenega Kurikuluma.
  • Spremljanje otrokovega napredka in inkluzije v najširšem smislu, v povezavi z načeli Kurikula.
  • Vplivati na večjo koherentnost v skupnih prizadevanjih za iskanje najboljših strokovnih rešitev za delo s predšolskimi otroki.

 

 

V okviru rednih dejavnosti na nivoju celotnega zavoda in v posameznih oddelkih se bodo izvajale vsebine projektov EKO vrtca in Zdravje v vrtcu.