Projekti

4. »MREŽA VRTCEV V MENTORSKEM SREDIŠČU«

NOSILEC: VIZ Vrtec Ormož

ZUNANJI SODELUJOČI: Zavod RS za šolstvo

TIP PROJEKTA: nacionalni

UDELEŽENCI: Strokovni delavci vrtcev Ormož, Velika Nedelja, Podgorci, Ivanjkovci, Miklavž pri Ormožu, Kog, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Cirkulane- Zavrč in Dornava.

CILJI:

  • Strokovno izpopolnjevanje in ozaveščanje strokovnih znanj v povezavi s prakso.
  • Izmenjevanje izkušenj in primerov dobre prakse na vseh področjih Kurikuluma in izvedbenega Kurikuluma.
  • Spremljanje otrokovega napredka in inkluzije v najširšem smislu, v povezavi z načeli Kurikula.
  • Vplivati na večjo koherentnost v skupnih prizadevanjih za iskanje najboljših strokovnih rešitev za delo s predšolskimi otroki.

V okviru rednih dejavnosti na nivoju celotnega zavoda in v posameznih oddelkih se bodo izvajale vsebine projektov EKO vrtca in Zdravje v vrtcu.